Дадзены ЭВМК прызначаны для навучэнцаў спецыяльнасці 2-01 01 01  "Дашкольная адукацыя".